Anong klaseng pagkauhaw ang nais mong makamit?

Sa buhay ay dapat uhaw ka sa iyong pangarap na nais mong makamit….

…uhaw na matutong sa mga bagong kaalaman na syang magbibigay sa iyo to earn more….

….uhaw sa araw na ito to appreciate things and be grateful sa lahat na nakapaligid sa iyo…

at maging uhaw ang kaluluwa to have an amazing personal relationship kay God.

 
Ikaw kaibigan, uhaw na uhaw ka na ba?
Empty your cup today…
 
Train your mind to see the good in every situation…
Dito magsisimula ang milagro sa iyong buhay…
 
Laging tatandaan…ang Kalusugan ay nagsisimula with a proper mindset.
 
Thoughts Leads to Feelings…
Feelings Leads to Actions…
and Actions leads to Results…
 
Thoughts become things…
Kung ano ang iniisip mo ngayon…mabuti man sa katawan mo o masama…it is your choice…
 
Malaya ka naman sa mga ginagawa mo Kaibigan.
Take full responsibility of your life Today.
 
and most of all…
 

LIVE BIG by appreciating all that is small…

 

 

 

 

SMILE! See Miracles In Life Everyday!
Something good is going to happen to you..

Share
Ro and Mayette Melad
 

Amazing Life and Wellness Coaches Couple. We help you Discover Your Missing Link in Life.

>