Archive

Category Archives for "Motivation"

Spiritual Coaching sa larangan ng Kalusugan…

Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship.“ -Romans 12:1 Bakit kailangan natin ng Spiritual Coaching sa larangan ng Kalusugan? Malaki ang bahagi ng aspetong pang espiritwal upang magkaroon ng Health Breakthrough […]

Read More

Gusto Mong makamit ang Tunay na Kayamanan?

“People, who needs people are the luckiest people….” Isang kanta na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang isang taong nakapaligid sa iyo. Hindi ito tungkol sa yaman, kasikatan, kung hindi sa puso ng isang nagmamahal. Marami sa atin ay madalas ang sinasabi ay…”Busy ako eh…”, busy ba talaga o di lang nabibigyan ng maski kaunting minuto […]

Read More
>